ביטוח אחריות מוצר ליצרנים וליבואנים

ביטוח אחריות מוצר ליצרנים וליבואנים

אז מה הוא בעצם ביטוח אחריות מוצר / ביטוח חבות מוצר?

ראשית, נתחיל עם כמה מספרים יבשים: נכון לשנת 2020 – תעשיית הייצור בישראל מונה מעל 500 מפעלי ייצור שונים המייצרים מוצרי צריכה שונים המופצים ומשווקים לציבור הרחב.

הנתון הנ"ל אינו כולל יצרנים "קטנים" יותר כמו (מבשלות בירה ביתיות, קונדיטוריות ביתיות מסעדות וכדומה). שמדברים על יצרנים "קטנים" ע"פ נתוני חברות הביטוח יש בישראל מעל ל-5000 יצרנים "קטנים".

למה הנתונים האלה חשובים לנו? שאלה מצוינת!

כל מוצר עלול חלילה להיות פגום ולגרום נזק לאותו צרכן אשר רוכש אותו.
ע"פ חוק האחריות למוצרים פגומים ליצרנים ויבואנים יש אחריות מוחלטת למצבים אלו
והם חשופים לתביעה על ידי אותו גורם (צרכן) אשר נפגע מאותם מוצרים.

במאמר הבא ננסה לענות על מספר שאלות נפוצות שחוזרות על עצמן בשיחות עם לקוחות שלנו:

1. מה ההגדרה "למוצר" לפי תנאי הפוליסה?
2. מהו חבות מוצר?
3. מי צריך ביטוח חבות מוצר?
4. האם יש הרחבות שונות בביטוח מוצר?
5. ולשאלה המתבקשת ביותר – ומה עלות ביטוח אחריות מוצר?

מה היא ההגדרה לביטוח מוצר לפי תנאי הפוליסה?

מוצר מוחשי ו/או רכיב של המוצר, בתחום הפעילות של המבוטח כמפורט בדף הרשימה בפוליסה.
(דף הרשימה – עמוד בפוליסה אשר מוגדר בו סוג המוצר, תוספות מיוחדות למוצר, או תנאים מיוחדים/כיסויים מיוחדים).
אשר המבוטח הינו יצרן ו/או יצואן ו/או יבואן ו/או מפיץ ו/או משווק שלו, לרבות פרסום, הוראות שימוש, אריזה או מיכל של המוצר.
במידה שפעילות המבוטח כוללת גם את אספקת המוצר למשתמש בו, תהיה מכוסה גם פעילות התקנה ו/או הרכבה ו/או טיפול ו/או תיקון של המוצר.

מה הוא ביטוח חבות מוצר / ביטוח אחריות מוצר בעצם?

ביטוח חבות מוצר היא פוליסת ביטוח אשר תפקידה להגן על יבואנים, יצרנים מפיצים קבלנים מפני תביעות בהם הצרכן עלול לתבוע אותם על מוצר פגום אשר גרם לו נזק הן לרכוש והן לפגיעה גופנית.

פוליסת חבות המוצר תגן על כל מקרה בו יתרחש אירוע מוות נזק גופני, נפשי ובמקרים של אבדן או נזק לרכוש פיזי לכל צד שלישי.

כמובן שבמסגרת הפוליסה יכוסה היצרן בהוצאות משפטיות ויקבל ייצוג משפטי במסגרת הפוליסה במקרה של תביעה.

האם בהיסטוריה יש תביעת ביטוח לעניין חבות מוצר?

אז התשובה היא כן, תמיד יש תביעות לגבי מוצרים כאלה ואחרים, אבל התביעה המוכרת ביותר היא "פרשת רמדיה" משנת 2003, במסגרת פרשת רמדיה התקיימה בישראל סדרה של מקרי מוות מצערים ותחלואה חמורה בתינוקות עקב מחסור בויטמין B1, בתרכובת הצמחית של מזון המיועד לתינוקות.

את המזון ייצרה חברה גרמנית ושיווק המזון בוצע בישראל על ידי חברת רמדיה, בעקבות המקרה נפגעו משפחות רבות ולחלקן מהנפגעים נשארה פגיעה מערכתית עד היום.

בעקבות המקרה, המוצר ששווק בישראל על ידי חברה ישראלית ויוצר על ידי חברה בגרמניה, הוגשה תביעה נגד שני החברות על ידי הורי התינוקות בגין אותו מוצר, וכמו שכתבנו למעלה – על פי החוק למוצרים פגומים, לכל יצרן, משווק או יבואן יש אחריות כלפי המוצר אותו הוא מספק, מייצר או מייבא והאחריות הבלעדית כלפי הצרכן אשר עלול להיפגע מהמוצר היא עליו.

צרכן אשר יצליח להוכיח כי אכן נגרם לו נזק מאותו מוצר עלול לתבוע בתביעה כספית את היצרן ולגרום לו לנזקים כספיים אדירים, וכמובן פגיעה במוניטין ובשמו של היצרן.

בדרך כלל תביעות של חבות המוצר עלולות להאמיר למיליוני שקלים ובמיוחד אם הנזק הוא חמור, על מנת למזער את הנזק "ולזכות" בהגנה משפטית מומלץ לרכוש עבור אותו יצרנים יבואנים משווקים מפיצים קבלנים פוליסות ביטוח חבות המוצר אשר תגן עליהם במצבים אלו.

אז מי בעצם צריך ביטוח אחריות מוצר?

כפי שנאמר קודם, כל יבואן או משווק של מוצרי צריכה:

יצרנים מכלל ענפי התעשיה – יצרני קוסמטיקה, מפעלי ייצור עץ, פלסטיק וגומי, יצרני חומרי גלם לתעשיית המזון, יצרני מזון, יצרני חומרי ניקוי, יצרני חומרים לענפי הבנייה וכדומה.

יצרני אריזות – האריזה נחשבת כחלק מהמוצר (המוצר מסופק לצרכן בתוך אריזה). קבלנים הזקוקים לכיסוי על הנכס אותו בנו לאחר תום תקופת ביטוח העבודות קבלניות.

למה מסעדות צריכות ביטוח אחריות מוצר?

בעלי מסעדות רבים אינם יודעים שגם שירותי המשלוחים אותם הם מספקים נחשבים מוצר. קראו בהרחבה על ביטוח מסעדות!

לפניכם דוגמא טובה: 
סועד אשר ישב במסעדה והזמין ארוחה בתוך המסעדה ונפגע מגוף זר בתוך המנה ייחשב כל עוד הוא בתוך שטח המסעדה כצד שלישי – במקרה כזה פוליסת בית העסק תכסה את הנזק.
מזון אשר יצא משטח המסעדה ומופץ ללקוח באמצעות שליח או חברת שליחויות (וולט תן ביס וכדומה) אותו מזון ייחשב כ-"מוצר". לכן גם מסעדות חייבות בביטוח חבות המוצר.

ישנם סיבות נוספות מדוע נדרש ביטוח חבות מוצר:
בעולם העסקי אחת מדרישות הראשונות בהסכמי שיווק בין יצרן למשווק היא קיומו של ביטוח חבות המוצר.
משווקים "רציניים" בעלי ותק עתיר שנים ויכולות שיווק גדולות לא יסכימו לשווק עבור יצרנים אשר אינם מבוטחים בפוליסת חבות המוצר.
יתרה מכך, רוב המשווקים הגדולים בדרך כלל יידרשו מהיצרנים להתווסף לפוליסת חבות המוצר שלהם כמבוטח נוסף בפוליסה (הרחבת ספקים) כדי להיות מכוסים במידה והם יתבעו עקב מוצר פגום אותו שיווקו מטעם היצרן.

מה הן ההרחבות שניתן להוסיף בפוליסת חבות מוצר?

כמו לכל פוליסת ביטוח לעסקים, תמיד ניתן לערוך שינויים ולהוסיף כיסויים ככל הנדרש ולפי אופי פעילות היצרן/משווק/יבואן.
מספר הרחבות לדוגמא:

הרחבת ספקים/מפיצים –  כל מבוטח אשר רשום בפוליסה ייחשב כאילו הוצאה לו פוליסה בנפרד, סעיף אחריות צולבת הוא בין המבוטחים הרשומים בתוך הפוליסה.
הפוליסה תכסה את אחריות המבוטחים זה כלפי זה כאילו היו צד שלישי אחד כלפי השני בפוליסה.
במקרה של תביעה שהוגשה במסגרת פוליסת "חבות המוצר. הפוליסה מעניקה כיסוי בגין הליכים אזרחיים בלבד, ניכן להרחיב את הפוליסה לכיסוי בגין הליכים פליליים הכוללים הוצאות משפט סבירות ומינוי ייצוג משפטי.
הרחבה לקבלנים – שמסרו את הנכס אותו בנו ולאחר מסירת העבודה התגלה נזק כלפי צד שלישי.
הרחבת RECALL – כיסוי מיוחד אשר נועד במקרים אשר על היצרן לאסוף את מוצרים מבתי העסק או הלקוחות אותם כבר סיפק. לצורך תיקון או החלפת המוצר הפגום למוצר תקין והפצה מחודשת לצרכנים. הכיסוי נועד לכיסוי הוצאות השינוע ואיסוף מבתי ואל בתי העסק או הלקוח.

מה העלות לביטוח חבות מוצר?

לכל בעל עסק יצרן או יבואן או משווק שלהם יש צרכים מיוחדים לאותו עיסוק ספציפי. אז ראשית חשוב להבהיר אין מחיר ספציפי לביטוח חבות מוצר, שכן המחיר משתנה מיצרן ליצרן ומחיר נגזר משלל נתונים שונים אותם מוסר היצרן לנו בעת קבלת הביטוח.

מה הם הפרמטרים מהם נגזרת עלות הביטוח?

מחזור כספי שנתי – ככל שהמחזור היצרן גבוה יותר כך עלות ביטוח חבות המוצר יקרה יותר.

מהם המוצרים אותם היצרן מייצר?

האם מדובר במוצרי קוסמטיקה המיועדים למריחה על העור? האם מדובר ביצרן חומרי ניקוי המיועדים לניקיון? במקרה כזה ברור לכולנו שהסיכון מקרם קוסמטי שמיועד למריחה על העור גבוה יותר מחומר ניקוי המיועד לשימושיים חיצוניים בלבד ולמטרות ניקיון.

לאן מיועדים המוצרים?

פרמטר נוסף בעלות ביטוח חבות המוצר הוא לאן המוצרים אותם היצרן מייצר מיועדים. האם לישראל בלבד? האם לאירופה? האם לקנדה ולארה"ב? אלו רק חלק מהדוגמאות הנ"ל אותם אנו ברק ביטוח לוקחים בחשבון טרם מסירת הצעה ליצרן.

כמובן שישנם המון משתנים וכפי שכתבנו למעלה המשתנים שונים מיצרן ליצרן וחשוב להתאים לכל יצרן בדיוק את הפוליסה המתאימה לו בהתאם לאופי הפעילות שלו ומחזור העסקים שלו.

אצלנו ברק ביטוח ניסיון רב בביטוחי אחריות מוצר, בין אם זה ליצרן עוגיות ביתיות, או יצרנים במפעלי ברזל גדולים.
זקוקים להצעה? רוצים לשאול שאלה בנושא ביטוח אחריות מוצר? אל תהססו ליצור איתנו קשר.

שלכם,
צוות רק ביטוח.

רק ביטוח
רק ביטוח

סוכנות ביטוח המתמחה בביטוח אחריות מקצועית, עסקים וסיכונים מיוחדים.

עצמאיים בתחילת הדרך שלכם כמאמנים, רואי חשבון, אדריכלים, או בעלי עסק חדש – כמו מסעדה, מוסך או סטודיו לצילום. כל המידע שאפשר לקבל לגבי איך לבטח נכון את העסק יהיה כאן ברק ביטוח, באופן נגיש ומסודר.

להצעת מחיר ב-3 דקות

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!

להצעת מחיר ב-3 דקות

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!