ביטוח עסק – איך לעשות אותו נכון?

ביטוח עסק – מה הוא כולל?

בכל פגישה שלנו עם לקוחות, בין אם זה עסק בתחילת הדרך או תאגיד ענק וותיק בתחום, אנחנו משתדלים להסביר לו שקודם כל, עסק הוא לא רק מקום עבודה, עסק הוא מקור פרנסה לכל עובדיו, בעליו ואפילו עסקים אחרים אשר נמצאים בקשרי מסחר עימו.

כל פגיעה בעסק ואפילו הנזק הקטן ביותר עלולה לפגוע בפעילות השוטפת של העסק ולגרום להפסד כספי, במוניטין העסק ולעיתים גם פגיעה ישירה בלקוחות, לכן בראש ובראשונה ביטוח עסק הוא קודם כל ביטוח כלכלי לעסק.

ישנו מגוון רחב של כיסויים במסגרת ביטוח עסקים, החל מכיסוי לציוד ותכולת העסק, כיסוי למבנה בית העסק, כיסוי מפני נזקי מים, נזקי אש, אובדן הכנסות, ביטוח צד שלישי ואפילו ביטוח סייבר. כל בעל עסק חשוף לסיכונים שונים כפי שציינו למעלה והתמודדות עם כל הנזקים הללו ללא ביטוח עסקי שמותאם לצורכי העסק יכולה לחשוף את בעל העסק להפסד כספי רב ואף לעיתים גם להתמוטטות העסק.

במאמר הבא נתייחס לכיסויים החשובים לדעתנו בביטוח העסק!

ראשית חשוב להגדיר מהו עסק או בית עסק? בית העסק אשר משמש למטרת עסקו של המבוטח, פעילות בית העסק תצויין בעמוד הראשון של הפוליסה.(תחת ההגדרה מהות העיסוק).

פעילות העסק תגדיר לחברת הביטוח את הסיכון בבית העסק שלכם וכך תקבע הפרמיה לתשלום בעת בחינת מתן ביטוח עסקים לפי כל עסק בפני עצמו,

את המיגונים שתידרשו להתקין וכו'.

כל פוליסת בית עסק כוללת מספר כיסויים:

 • כיסוי למבנה – כל בית עסק פיזי כמו מפעל חנות וכד' שנמצא בתוך מבנה ספציפי. בתוך המבנה בית העסק מקיים את פעילותו, מבנה העסק שלנו מורכב מקירות, תקרות, חדרי שירותים ועוד.
  כיסוי למבנה בית העסק מכסה אותנו מכל פגיעה פיזית שעלולה להתרחש למבנה העסק וכתוצאה מכך לגרום לפגיעה בפעילות השוטפת של בית העסק.

  נזקים כתוצאה מאש, עשן, התפוצצות צנרת המים, נזקי טבע ואפילו רעידת אדמה, אלו נזקים שכיחים במסגרת פעילות של בית העסק וטומנים בחובם פגיעה כספית אדירה ללא כיסוי ביטוחי.
 • ביטוח תכולה – כל בית עסק יש ברשותו תכולה המשמשת אותו לצורך פעילות שוטפת.
  מחשבים, ציוד משרדי, ריהוט משרדי, מכונות, ציוד קבוע, וכל תכולה אופיינית לצורך הפעלתו של העסק מוגדרת כתכולה. גם התכולה עלולה להיפגע מכל הנזקים אותם ציינו למעלה (נזקי אש ועשן, התפוצצות צנרת מים, נזקי טבע ורעידת אדמה)
  גם במקרה של ביטוח התכולה אין להקל ראש ולהתרשל בעשיית הביטוח, לכן בעת רכישת הפוליסה מומלץ למסור לחברת הביטוח את שווי התכולה שלכם במדויק ככל הניתן שבמקרה של נזק תקבלו את הפיצוי הראוי.
 • ביטוח למלאי – יש לתת את מלוא תשומת הלב והדיוק בעת ביטוח המלאי עצמו(המשמש את עסקו של המבוטח) לצערנו, המון מבוטחים מתבלבלים ולא יודעים את ההבדל בין מלאי העסק לתכולת בית העסק וכאן זה המקום לתת הסבר פרטני יותר.

כפי שכתבנו למעלה תכולת העסק כי היא כל "ציוד קבוע" ורכוש קבוע מכל סוג המשמש את המבוטח לצורך עיסוקו, לרוב תכולה בבית עסק בדרך כלל היא תכולה קבועה ואיננה משתנה למעט מקרים בהם מבוטח מוסיף ציוד עסקי. מאידך, בתי עסק רבים משתמשים במלאי עסקי באופן קבוע ושוטף לצורך פעילותם.

ראשית חשוב להבין את ההגדרה של המילה "מלאי". מלאי עסקי מכל סוג כולל סחורה בתהליך עיבוד, סחורה מוגמרת, חומרי גלם, חומרי אריזה, כולל רכוש שאינו שייך למבוטח אשר נמצא אצלו לצורכי ייצור, תיקון, שיפוץ, עיבוד, ניקוי או שירות, הנמצאים במבנה שבשימושו של בית העסק, והשייכים למבוטח או נמצאים בחזקתו ואשר הוא אחראי עבורם.

בשפת הביטוח – תכולה מוגדרת כרכוש קבוע ואילו מלאי מוגדר כרכוש משתנה. בנוסף ישנה אפשרות לרכוש פוליסה ייעודית עם כיסוי "מלאי הצהרתי" בפוליסה זאת ניתן לעדכן מעת לעת (בדרך כלל כל סוף רבעון) את המלאי הקיים בבית העסק ובכך לחסוך בעלות הפוליסה.

דוגמא לפוליסת מלאי הצהרתי (ביטוח עסקים)  – בית עסק המוכר ציוד משרדי אשר רכש את הפוליסה בתאריך 1.1.21 והצהיר שהמלאי בבית העסק הוא 1,000,000 ש"ח תהיה באפשרותו בסוף הרבעון ב-31.3.21 להצהיר שהמלאי בבית העסק השתנה ונמכר וכרגע קיים מלאי ע"ס 700,000 ש"ח.

לעיתים במקרה כזה ובמידה ולא נקבע פרמיה מינימלית לפוליסה, המבוטח לעיתים זכאי להחזר פרמיה בסוף שנת הביטוח. (אך אין לקחת את זה ככלל אצבע לכל ביטוח מלאי/הצהרתי). סעיף מלאי הינו חשוב ביותר בעת עשיית הפוליסה. על המבוטח ועל סוכן הביטוח לאמוד בדיוק את עלות המלאי בבית העסק, כך במקרה של פגיעה במלאי העסקי תוכלו לקבל את הפיצוי הראוי. כמובן, גם מלאי מכוסה בכל הכיסויים של בית עסק – כיסוי מפני אש, נזקי טבע, רעידת אדמה פריצה וכו'.

 

מה הוא כיסוי מפני פריצה ושוד?

בכל שעות היממה בכל ימות השנה ובכל רחבי מדינת ישראל נפרצים בתי עסק. על פי נתוני המשטרה רק ב- 2019 דווח למשטרה על מעל 5500 מקרים של פריצות לתוך בתי עסק נתון שממנו ניתן להבין כי בממוצע של 15 בתי עסק ליום נפרצים במדינת ישראל. כמובן שישנם מקרי פריצה שאינם מדווחים, בעיקר, לעיתים לא נגנב דבר(אלא רק מעשה ונדליזם), ולעיתים אלו עסקים ללא ביטוח עסקי לצערנו.

ישנם מקרים שבעל העסק אינו מדווח למשטרה על נזק פריצה, מקרים כאלה שכיחים כי לעיתים בעלי עסקים רבים אינם מביעים אמון במערכת הענישה ויש גם חלק שסבורים כי המשטרה לא תוכל לשים את ידה על הסחורה שנגנבה מבית העסק. לצערנו, נתוני הפריצה בשנת 2020 האמירו בכמה אחוזים מה שניתן להבין שתופעת התפרצויות לבתי עסק היא מגמה שתופסת תאוצה.


מה ההגדרה לפריצה או שוד או כל ניסיון לכך?

"פריצה" פירושה גניבת הרכוש המבוטח מתוך בית העסק אשר בוצעה באחת מהדרכים כמפורט להלן:

 1. תוך חדירה בכוח ובאלימות לתוך בית העסק או מתוכו כאשר החדירה הותירה סימני הנראים לעין המעידים על שימוש בכוח פיזי או אלימות.
 2. תוך כניסה על ידי שימוש במפתחות בית העסק שהושגו בזדון או מרמה (לא כדין).

"שוד" פירושו גניבת הרכוש המבוטח לאחר חדירה לתוך בית העסק תוך שימוש באלימות או איומים כלפי המבוטח או מי מעובדיו.

כיסוי פריצה בדרך כלל נרכש בתוך פוליסת עסק שבהם קיים מלאי יקר או סחורה יקרת ערך. כמו חנות למוצרי חשמל, חנויות תכשיטים, חנויות בגדים עם מותגי יוקרה, ואפילו לבית דפוס תעשייתי שבו הציוד הקבוע יקר מפז.

לצערנו, חברות הביטוח מודעות לנתוני המשטרה ולמקרי הפריצה וכפועל יוצא סעיף פריצה אינו כלול אוטומטית ויש לבקש להוסיפו במהלך רכישת הביטוח. כמובן פרמיית כיסוי הפריצה משתנה בין עסק לעסק לפי המלאי תכולה ואופי הפעילות. ישנם גם בעלי עסק רבים המעדיפים להימנע מכיסוי נגד פריצה או שוד בפוליסה כי העסק שלהם פחות "אטרקטיבי" בעיני הגנבים ולכן הם לא רואים צורך לביטוח עסקים במקרה כזה.

 

מדוע אנחנו זקוקים לביטוח כלפי צד שלישי?

כשמדובר בכל ביטוח רכוש (דירה, רכב וביטוח עסקים) כולנו מכירים את הכיסויים "הרגילים" בכל פוליסה. ביטוח מפני סיכוני אש, פריצה, רעידת אדמה, נזקי טבע אלו כיסויים שכולנו מכירים.

קיים גם כיסוי נוסף בפוליסה הנקרא "ביטוח אחריות כלפי צד שלישי", לעיתים ננקב גם השם ביטוח אחריות כלפי ציבור. כיסוי זה נועד להגן עלינו כבעלי עסק מפני כל נזק שעלול להתרחש לכל אדם או לרכושו אשר נגרם ברשלנות בתוך בית העסק או בגלל בית העסק.

לקוחות, ספקים ואנשי מקצוע שאנו מזמינים לבית העסק וכל אדם שאינו מוגדר כעובד בית העסק נחשבים ע"פ חוק כצד שלישי.
לקוח שהגיע לחנות של בעל העסק לצורך קניית מוצר כלשהו ונגרם לו נזק בתוך חנות בית העסק ייחשב כצד שלישי ואנו נהיה האחראים לפיצוי אותו לקוח, ובדיוק בשביל נזקים אלו קיים סעיף אחריות כלפי צד שלישי.


לפניכם מקרה שקרה: לפני מספר שנים בתל אביב זוג פנסיונרים הגיע לחנות רהיטים קטנה בתל אביב על מנת לרכוש סלון חדש לביתם.
בכניסה לחנות הייתה מדרגה קטנה, לצערנו האישה אינה הבחינה במדרגה ומעדה על גבה, בעקבות המקרה נשברו שני רגליה של האישה המבוגרת והיא הייתה צריכה לעבור טיפולים רבים עד להחלמתה המהירה. במהלך החלמתה דאגו הזוג להגיש לבית המשפט תביעה בגין אותו בעל עסק שאצלו היא מעדה בחנות.

במשפט בעל העסק טען להגנתו שהעסק קיים כמה ימים ושאינו "הספיק" לרכוש פוליסת ביטוח.
לצערו של בעל העסק, סיבות אלו לא סיפקו את השופט ולכן הוא קבעה פיצוי כספי בגין הפגיעה ע"ס 500.000 ש"ח. לטובת הזוג הנפגע.

בדרך כלל בכל חברות הביטוח בעת רכישת ביטוח עסק, סעיף כיסוי כלפי צד שלישי נרכש באופן אוטומטי ולעיתים גם לא ניתן להסירו.
אחריות חברת הביטוח בגין נזקי צד שלישי בביטוח העסק לא תפחת מ-1.000.000 ש"ח לעומת 500.000 ש"ח בביטוח דירה.

אחריות חברת הביטוח בגין נזקי צד שלישי מוגבלת לסכום קבוע וידוע מראש שרשום בתוך הפוליסה.

לסיכום במשפט אחד – ביטוח אחריות כלפי צד ג' (שלישי) הוא כיסוי חשוב, אין להתרשל בעשייתו, הוא יגן עלינו מכל הנזקים הבלתי צפויים שעלולים להתרחש לאחר ברשלנות. רק ביטוח ממליצה תמיד ללקוחותיה לרכוש כיסוי מפני צד שלישי, בין הכיסויים החשובים במסגרת ביטוח עסקים.

 

ביטוח חבות מעבידים

כמה נתונים יבשים לפי הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ומנהל הבטיחות התעסוקתית במשק הישראלי בשנים 2019-2018 היו תקופות שיא (שלילי) לעובדים שנפגעו במסגרת עבודתם:

 • בשנת 2016 נהרגו כ-50 עובדים במסגרת עבודתם.
 • בשנת 2018 נהרגו כ-70 עובדים.
 • בשנת 2019 איבדו את חייהם כ-30 עובדים במסגרת עבודתם.

הנתונים הנ"ל מתווספים גם לתאונות עבודה שלא הסתיימו באבדות נפש, כמו פציעות, נכויות ומחלות מקצוע. גם בתאונות אלה המספרים עדיין גבוהים (כ-10.000 תאונות עבודה בשנה).

נתון נוסף שחשוב לציין לפי נתוני חברת הביטוח מכל חמישה פוליסות של עסקים לפחות שניים מהם יתמודדו עם תביעות לחבות מעבידים בתוצאה מתאונות עבודה.
האם ידעתם כבעלי עסק שעובד שנסע הביתה מהעבודה ונפצע הוא באחריותך? האם ידעת כבעל עסק שעובד שנמצא בדרכו לעבודה הוא באחריותך?

אתה בטח חושב לעצמך – אם העובד נפגע אצלי בעבודה שפשוט יתבע את ביטוח לאומי הוא צריך לדרוש מהם את הפיצוי. וזה די נכון, בערך, אבל למה בערך?

לעיתים הנזק שנגרם הוא מעבר לנכות הנגמרת כתוצאה מהפגיעה הישירה, כלומר – לעיתים יש גם אובדן השתכרות עתידים, הליכים רפואיים מסוימים שצריך לעבור (ניתוחים, טיפולים וכו'). עלייך לדעת שכל הנ"ל אלה באחריותך כמעביד.

ביטוח חבות מעבידים מגן על בעלי העסקים במקרה שעובד נפגע במהלך העסקתו או בגין מחלה שהתפתחה במסגרת עבודתו. ביטוח מסוג זה מכסה את עלויות ההגנה המשפטית להם נזקק בעל העסק במקרה של תביעה מעובד שנפגע. עלויות אלה כוללות הגנה משפטית, שירותי עריכת דין, תשלומי שכר טרחה שונים לאנשי מקצוע כדי לברר את פגיעת העובד.

לדוגמא – עובד הנפגע במהלך עבודתו בעיניו, חברת הביטוח שוכרת מטעמה רופא מומחה לעיניים שייתן לה חוות דעת רפואית על מצב עיניו של העובד – גם מקרים כאלה מכוסים במסגרת חבות המעבידים.
בנוסף כיסוי חבות מעבידים מעניק מימון כספי הפיצויים אשר נפסק לטובת העובד על ידי הבית משפט. סכומי הפיצוי הינם אחידים ע"פ חוק ולא יפחתו מסך של 5,000,000$.

בנוסף, צריך גם להבין את כיסוי חבות מעבידים לעומת הביטוח הלאומי. כמו שכתבנו למעלה בקרות מקרה של פגיעה בעבודה ובעקבות כך העובד מגיש תביעת כנגד המעביד פוליסת חבות מעבידים מכסה את כל ההוצאות המשפטיות והפיצויים אותם קבע בית המשפט.

פוליסת חבות מעבידים אינה תחליף לביטוח לאומי ותפצה את כל הסכומים אשר מעבר לפיצוי אותו יקבל העובד מביטוח לאומי, וזאת כמובן שעל המעביד לשלם ביטוח לאומי על עובדיו ע"פי חוק. גם מקרים של מחלות מקצוע שהתגלו לעובדים במהלך עבודתו נחשבים "כפגיעת עבודה" וגם מפני מקרים כאלה פוליסת חבות מעבידים מגנה על בעל העסק.

לדוגמא: עובד המועסק בסביבה רועשת במיוחד ושמיעתו נפגעה יכול לתבוע את המעביד בגין ירידה בכושר השמיעה.
כיסוי חבות מעבידים בפוליסה עסק הוא כיסוי שלדעת רבים הוא כיסוי "חובה" ואין לוותר עליו בשום אופן. המחיר לכיסוי לחבות מעבידים נקבע ע"פ כמות העובדים המועסקים בעסק ושיוך פעילותם, כמו עובדי כפיים, עובדים מקצועיים, עובדי מנהלה, שליחים וכו'.

 

ביטוח אובדן שכירות

כבעלי עסק, לא תמיד המבנה הוא בבעלותנו, לרוב, בעלי עסקים שוכרים את המבנה, ועושים בו שימוש לפי העסק שלהם, בין אם זה נגריה, מוסך, מסעדה או משרד.
אני מניח שכולכם יודעים את זה כבר, אז למה בכל זאת אני מציין את זה?
אותו בעל מבנה (משכיר) ובעל המוסך (שוכר) עלולים למצוא את עצמם עם פגיעה כספית במקרה ביטוחי כמו: אש, רעידת אדמה, נזקי טבע וכדומה. כיסוי זה נועד לפצות את הבעלי המבנה או את שוכר של המבנה על שכר דירה שהוא אינו מקבל או שעליו לשלם במקרים מסויימים לפי הסיכונים המצויינים בפוליסה.

לפניכם דוגמא: פרצה אש במבנה מוסך וכתוצאה מכך הופסקה כל פעילות המוסך.
בעקבות המקרה ועד שהסתיים השיפוץ במוסך נאלץ בעל המוסך למצוא "מוסך חילופי" להמשך פעילותו השוטפת ולעזיבת המוסך שנשרף באופן זמני.
כתוצאה מהשריפה בעל המוסך אינו משלם שכר דירה לבעל הנכס וכתוצאה מכך בעל הנכס סופג פגיעה כספית.
סעיף זה נועד בדיוק לכסות מקרים כאלו ולמנוע פגיעה כספית גם בשוכר וגם במשכיר.
בדרך כלל חברות הביטוח מכסות אבדן דמי שכירות עד 12 חודשים מיום קרות המקרה.
בעת רכישת  ביטוח מוסך ואם אכן אתם מבצעים את פעילותכם ממבנה בשכירות, אנו ממליצים לרכוש סעיף אבדן דמי שכירות.
אופן חישוב דמי השכירות סכום השכירות אותו תשלמו למשך שנה מתבצע לפי הדוגמא הבאה: אם הנכם שוכרים מוסך בעלות חודשית של 5000 ש"ח בחודש סכום סעיף אבדן דמי השכירות היה  – 60.000 ש"ח. (שזה הסכום השנתי לשכירות המבנה)

 

ביטוח אובדן הכנסות:

כאשר מתרחש נזק לבית עסק ופעילותו השוטפת של העסק נפגעת בצורה מלאה או חלקית, באופן כמעט אוטומטי רווחי העסק נפגעים גם כן. בדרך כלל עד גמר תיקון הנזק, העסק אינו יכול לתפקד באופן תקין וכתוצאה מכך אנו עלולים להיות חשופים להפסד כספי רב. אירועים כאלה נקראים בשפה הביטוחית "אובדן תוצאתי" או "אבדן רווחים" או במילים פשוטות יותר – זהו נזק עקיף או משני לנזק פיזי שנגרם לרכוש.

כיסוי אובדן רווחים נועד לתת לנו כבעלי עסק פיצוי (ובעיקר שקט נפשי) שייגרמו לנו בעקבות נזקים שעלולים להתרחש לרכוש אותו ביטחנו. בדרך כלל הפיצוי שיינתן נועד לשיקום העסק והחזרתו לתקינות מלאה טרם קרות הנזק. כיסוי אבדן רווחים נועד לתת לנו פיצוי גם להוצאות הקבועות שלנו.

כל עסק ובפרט מוסכים שהינם בעל סיכון ביטוחי גבוה יותר, יש לו הוצאות קבועות שאינן תלויות בפעילות העסק כמו, שכירות, שכר עבודה, הוצאות ארנונה חשמל מים תשלומי מיסים וכדומה. כיסוי זה קיים כפרק בתוך פוליסת הביטוח, יעודו של סעיף זה הוא לכסות את אובדן ההכנסות של העסק עקב נזק פיזי שנגרם לרכוש המבוטח
ובעקבות כך פעילות העסק נפגעת.

לפניכם דוגמא: אש פרצה במוסך ובעקבות כך נדרש תיקון ושיקום של מבנה בית העסק. בדרך כלל במקרה נזק, ישנה תקופה מסוימת לתיקון הנזקים, שבתוכה העסק אינו יכול לפעול ולייצר רווחים, כלומר – רווח העסק נפגעו. כמובן שכמו לכל סעיף, באובדן רווחים קיימת השתתפות עצמית שנקבעת ע"י חברת הביטוח והיא נמדדת לפי ימים בדרך כלל 3 עד 7 ימים שהימים הראשונים לנזק יהיו על חשבון המבוטח.

חישוב זה נועד לתת לחברת הביטוח "זמן" להבין את מהות הנזק הנגרם ע"י שליחת אנשי מקצוע לעסק הנפגע כמו שמאים, בעלי מקצוע וכדומה.
כפי שכתבנו מעלה ניתן להבין שלפעמים מעבר לפיצוי אותו מגיע לנו על הרכוש שנפגע, באופן אוטומטי גם ההכנסות שלנו כעסק נפגעות עד תיקון מלא של הנזק והחזרה לפעילות תקינה.

כיסוי אובדן רווחים או הכנסות נועד לתת לנו כבעלי עסק פתרון נוסף ל"כסף" שלנו שעלול להיפגע במקרה נזק. כיסוי זה צריך להתבצע באופן מדוייק ולהתאים את עצמו בצורה מושלמת לפעילות בית העסק. בדרך כלל כדי לדעת את סכום המדויק של הכנסות בית העסק אנו ברק ביטוח ממליצים להיעזר ברו"ח של הלקוח לצורך קבלת מידע על סכום ההכנסות בית העסק. שיתוף פעולה בין כל הגורמים, (סוכן ביטוח, מבוטח ורו"ח) יטיב עם המבוטח ויזכה אותו בפיצוי לו הוא ראוי.

לסיכום:

כל בעל עסק בישראל חשוף לסיכונים שונים אותם ציינו למעלה, לכן ביטוח לעסק הוא בגדר חובה ולא כדאי להקל ראש בעניין הזה.

ביטוח עסקי מותאם לצרכים שלכם, יפצה אתכם ויגן עליכם מפני כל נזק שעלול להתרחש לעסק שלכם.

לכל עסק יש את מאפייניו הייחודים לו ואו את צרכי הביטוח להם הוא זקוק וכמובן גם התקציב העומד לרשותו.

את פוליסת העסק יש להתאים בדיוק לפי סוג העסק ופעילתו ובדיוק מירבי וזאת על מנת שתקבלו בקרות מקרה את הפיצוי לו אתם זכאים.

אנו ברק ביטוח מבטחים את כל סוגי העסקים הקיימים, החל מ: חנויות בגדים, חנויות למוצרי חשמל, מפעלי תעשייה גדולים, סופרמרקטים, מסעדות, ברים, בריכות שחיה ואפילו גני ילדים.

שלכם,
צוות רק ביטוח.

איך לעשות ביטוח עסקי
רק ביטוח
רק ביטוח

סוכנות ביטוח המתמחה בביטוח אחריות מקצועית, עסקים וסיכונים מיוחדים.

עצמאיים בתחילת הדרך שלכם כמאמנים, רואי חשבון, אדריכלים, או בעלי עסק חדש – כמו מסעדה, מוסך או סטודיו לצילום. כל המידע שאפשר לקבל לגבי איך לבטח נכון את העסק יהיה כאן ברק ביטוח, באופן נגיש ומסודר.

להצעת מחיר ב-3 דקות

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!

להצעת מחיר ב-3 דקות

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם!